Архива вести Прекршајног суда у Прокупљу

29.11.2021. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

01.06.2021. године, Прокупље

Одржана свечана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

16.04.2021. године, Прокупље

Одржана свечана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

26.02.2021. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

08.05.2020. године, Прокупље

Правила понашања запослених и странака у Прекршајном суду у Прокупљу...

31.03.2020. године, Прокупље

Упутство о раду судија и запослених за време трајања ванредног стања...

29.11.2019. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

11.03.2019. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

28.02.2019. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

07.12.2018. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

16.11.2018. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

04.10.2018. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

14.09.2018. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

27.04.2018. године, Прокупље

Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

23.03.2018. године, Прокупље

Одржан радни састанак свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...

28.02.2018. године, Прокупље

Одржан радни састанак свих судија Прекршајног суда у Прокупљу...