Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

28.02.2019. године, Прокупље

Дана 28.02.2019. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 12.00 часова, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Разматрање месечног извештаја
2. Усвајање записника за седнице одржане дана 31.01.2019. године
3. Судска пракса
4. Разно