Одељења Прекршајног суда у Прокупљу


Одељење суда у Блацу


 18420 Блаце, Карађорђева 4
 027 371-113
 027 371-113
 prekrsajnisudpk@mts.rs

Одељење суда у Куршумлији


 18430 Куршумлија, Палих Бораца 37
 027 381-083
 027 381-083
 sudpr.kursumlija@gmail.com