Судије Прекршајног суда у Прокупљу


Распоред судија у седишту суда


1. Маја Биочанин Ђинђић, председник суда
2. Лелица Савић, заменик председника суда
3. Златица Северовић
4. Јадранка Дикић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Блацу

5. Раде Ђорђевић, председник одељења

Одељење суда у Куршумлији

-