Судије Прекршајног суда у Прокупљу


Распоред судија у седишту суда


1. Слађана Драшковић, председник суда
2. Лелица Савић, заменик председника
3. Златица Северовић
4. Маја Биочанин Ђинђић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Блацу

5. Јадранка Дикић, координатор одељења

Одељење суда у Куршумлији

6. Зорица Весић, координатор одељења