Судије Прекршајног суда у Прокупљу


Распоред судија у седишту суда


1. Маја Биочанин Ђинђић, председник суда
2. Лелица Савић, заменик председника суда
3. Јадранка Дикић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Блацу

4. Златица Северовић, председник одељења

Одељење суда у Куршумлији

-