Контакти Прекршајног суда у Прокупљу


Прекршајни суд у Прокупљу


 18400 Прокупље, Таткова 1
ПАК: 650202


Матични број: 17774182
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400685

Судска управа


Административно-технички секретар, Ана Томашевић

 027 324-215
 027 329-552
 prekrsajnisudpk@beotel.net

Писарница


Управитељ писарнице, Славица Пауновић

 027 324-215
 prekrsajnisudpkpisarnica@beotel.net

Извршно одељење

 027 329-652
 prekrsajnisudpkizvrsenje@beotel.net

Рачуноводство


Обрачунски радник зарада, Драгана Стојичић

 027 324-215
 prekrsajnisudfinansije@beotel.net

Одељење суда у Блацу


 18420 Блаце, Карађорђева 4
ПАК: 654203


 027 371-113
 027 371-113
 prekrsajnisudpk@mts.rs

Одељење суда у Куршумлији


 18430 Куршумлија, Палих бораца 37
ПАК: 656101


 027 381-083
 027 381-083
 sudpr.kursumlija@gmail.com