Портпарол Прекршајног суда у Прокупљу


Послове портпарола суда обавља председник суда Маја Биочанин Ђинђић.

Техничко лице за контакт, административно-технички секретар суда Ана Томашевић.

 027 329-552
 prekrsajnisudpk@beotel.net