• Prekršajni sud u Prokuplju

  Prekršajni sud u Prokuplju

   18400 Prokuplje, Tatkova 1
   027 324-215
   027 324-215
   prekrsajnisudpk@beotel.net

  Matični broj: 17774182 PIB: 106400685

  Predsednik suda
  Maja Biočanin Đinđić

 • Prekršajni sud u Prokuplju, Odeljenje suda u Blacu

  Prekršajni sud u Prokuplju

  Odeljenje suda u Blacu

   18420 Blace, Karađorđeva 4
   027 371-113
   027 371-113
   prekrsajnisudpk@mts.rs

  Predsednik odeljenja
  Zlatica Severović
 • Prekršajni sud u Prokuplju, Odeljenje suda u Kuršumliji

  Prekršajni sud u Prokuplju

  Odeljenje suda u Kuršumliji

   18430 Kuršumlija, Palih boraca 37
   027 381-083
   027 381-083
   sudpr.kursumlija@gmail.com

Korona virus

Isključi nasilje

Elektronska evidencija stalnih sudskih prevodilaca i tumača