Rad sa strankama


Radno vreme Prekršajnog suda u Prokuplju je radnim danima od 7.30 - 15.30 časova.
Rad sa strankama je od 7.30 - 15.30 časova. Pauza je od 9.00 - 9.30.
Sudski spisi mogu se u sudu razgledati, prepisivati ili tražiti određene informacije od 7.30 - 15.30 časova.
Predsednik suda prima stranke utorkom i četvrtkom od 12.00 - 14.00 časova u sedištu suda u Prokuplju, ul. Tatkova 1, uz prethodno zakazivanje termina za prijem putem telefona

 027 329-552
ili kod pravosudnog stražara ovog suda.
Neradnim danima i praznicima dežuraju dežurne sudije.