Portparol Prekršajnog suda u Prokuplju


Poslove portparola suda obavlja predsednik suda Maja Biočanin Đinđić.

Tehničko lice za kontakt, administrativno-tehnički sekretar suda Snežana Novaković.

 027 329-552
 prekrsajnisudpk@beotel.net