Portparol Prekršajnog suda u Prokuplju


Poslove portparola suda obavlja predsednik suda Slađana Drašković.

Tehničko lice za kontakt, administrativno-tehnički sekretar suda Ana Tomašević.

 027 329-552
 prekrsajnisudpk@beotel.net