Sudije Prekršajnog suda u Prokuplju


Raspored sudija u sedištu suda


1. Slađana Drašković, predsednik suda
2. Lelica Savić, zamenik predsednika
3. Maja Biočanin Đinđić
4. Zlatica Severović

Raspored sudija u odeljenjima suda


Odeljenje suda u Blacu

5. Jadranka Dikić, koordinator odeljenja

Odeljenje suda u Kuršumliji

6. Zorica Vesić, koordinator odeljenja