Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

29.11.2019. godine, Prokuplje

Dana 29.11.2019. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 12.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Godišnji raspored poslova za 2020. godinu
2. Sudska praksa
3. Razno