Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

26.02.2021. godine, Prokuplje

Dana 26.02.2021. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 13.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje mesečnog izveštaja o radu - januar 2021.godine
2. Usvajanje zapisnika sa sednice održane dana 15.01.2021. godine
3. Sudska praksa
4. Razno