Izveštaji o radu Prekršajnog suda u Prokuplju


Šestomesečni izveštaj za period januar-jun 2018. godine, o broju i načinu rešavanja predmeta po sudiji (P5) i o kvalitetu rada sudija (P6) * Excel
Excel
Godišnji izveštaj za 2017. godinu, o broju i načinu rešavanja predmeta po sudiji (P5) i o kvalitetu rada sudija (P6) Excel
Excel


* ćirilica