Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Prokuplju


Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Prokuplju za 2021. godinu, 30.03.2021. godine * Pdf
Izmene i dopune Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Prokuplju za 2021. godinu, 20.01.2021. godine * Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Prokuplju za 2021. godinu, 26.11.2020. godine * Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Prokuplju za 2020. godinu, 29.11.2019. godine * Pdf
Uputstvo o postupanju sa donacijama u državnim organima, 24.10.2019. godine * Pdf
Pravilnik o regulisanju etike i ličnog integriteta (ponašanje zaposlenih u sprečavanju sukoba interesa) u Prekršajnom sudu u Prokuplju, 24.10.2019. godine * Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Prokuplju za 2019. godinu, 26.11.2018. godine Ms Word Pdf
Program rešavanja starih predmeta Prekršajnog suda u Prokuplju za 2018. godinu, 22.01.2018. godine * Pdf
Godišnji rasporeda poslova Prekršajnog suda u Prokuplju za 2018. godinu, 30.11.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu u Prekršajnom sudu u Prokuplju, 01.02.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o arhivskom poslovanju, 01.02.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o troškovima reprezentacije i troškovima ugostiteljskih usluga, 01.02.2017. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o zameni i izostavljanju (anonimizaciji) podataka u sudskim odlukama u Prekršajnom sudu u Prokuplju, 01.02.2017. godine Ms Word Pdf

* ćirilica