Рад са странкама


Радно време Прекршајног суда у Прокупљу је радним данима од 7.30 - 15.30 часова.
Рад са странкама је од 7.30 - 15.30 часова. Пауза је од 9.00 - 9.30.
Судски списи могу се у суду разгледати, преписивати или тражити одређене информације од 7.30 - 15.30 часова.
Председник суда прима странке уторком и четвртком од 12.00 - 14.00 часова у седишту суда у Прокупљу, ул. Таткова 1, уз претходно заказивање термина за пријем путем телефона

 027 329-552
или код правосудног стражара овог суда.
Нерадним данима и празницима дежурају дежурне судије.