Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

07.12.2018. године, Прокупље

Дана 07.12.2018. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 12.00 часова, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Разматрање месечног извештаја (11/18)
2. Припреме за преузимање послова предвиђеним Годишњим распоредом послова
3. Разно