Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

04.10.2018. године, Прокупље

Дана 04.10.2018. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 13.00 часова, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Разматрање деветомесечног извештаја о раду
2. Поступање судија по издатом налогу од стране председника суда
3. Разно