Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

14.09.2018. године, Прокупље

Дана 14.09.2018. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 13.00 часова, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Разматрање извештаја о раду за месец август 2018. године
2. Припрема за доношење годишњег распореда послова за 2019. годину
3. Разматрање могућности изузећа целог суда у предмету 2032/18
4. Разно