Одржан радни састанак свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

28.02.2018. године, Прокупље

Дана 28.02.2018. године у Прокупљу у седишту суда, одржан је састанак свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Разматрање месечног рада извештаја судија за период од 01.01.2018. године као и за период 01.02.2018. - 28.02.2018.године
2. Судска пракса
3. Разно