Одржан радни састанак свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

23.03.2018. године, Прокупље

Дана 23.03.2018. године у Прокупљу у седишту суда, одржан је састанак свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Судска пракса
2. Упознавање судија са извештајем о контроли рада Прекршајних судова у Републици Србији
3. Саопштење о годишњем раду свих судова РС након састанка са председником Врховног касационог суда Драгомиром Милојевићем
4. Рад извршних радника
5. Разно