Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

16.11.2018. године, Прокупље

Дана 16.11.2018. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 08.00 часова, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Припрема Годишњег распореда послова за 2019-ту годину
2. Разно