• Прекршајни суд у Прокупљу

  Прекршајни суд у Прокупљу

   18400 Прокупље, Таткова 1
   027 324-215
   027 324-215
   prekrsajnisudpk@beotel.net

   prekrsajnisudpkpisarnica@beotel.net

  Матични број: 17774182 ПИБ: 106400685

  Председник суда
  Маја Биочанин Ђинђић
 • Прекршајни суд у Прокупљу, Одељење суда у Блацу

  Прекршајни суд у Прокупљу

  Одељење суда у Блацу

   18420 Блаце, Карађорђева 4
   027 371-113
   027 371-113
   prekrsajnisudpk@mts.rs

 • Прекршајни суд у Прокупљу, Одељење суда у Куршумлији

  Прекршајни суд у Прокупљу

  Одељење суда у Куршумлији

   18430 Куршумлија, Палих Бораца 37
   027 381-083
   027 381-083
   sudpr.kursumlija@gmail.com

Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача

Лице одређено за заштиту података о личности