Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

29.11.2021. године, Прокупље

Дана 29.11.2021. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 10.00 часова, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Разматрање извештаја о раду суда за период 01.01.-31.10.2021. године
2. Разматрање судске праксе у 2021. години
3. Саопштавање Годишњег распореда послова за 2022. годину
4. Разно