Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

26.02.2021. године, Прокупље

Дана 26.02.2021. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 13.00 часова, одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Разматрање месечног извештаја о раду - јануар 2021.године
2. Усвајање записника са седнице одржане дана 15.01.2021. године
3. Судска пракса
4. Разно