Одржана свечана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу

01.06.2021. године, Прокупље

Дана 01.06.2021. године у Прокупљу у седишту суда са почетком у 10.00 часова, одржана је свечана седница свих судија Прекршајног суда у Прокупљу са следећим дневним редом:

1. Ступање на функцију судије Радета Ђорђевића
2. Измена и допуна Годишњег распореда послова за 2021. годину
3. Разно