Извештаји о раду Прекршајног суда у Прокупљу


Шестомесечни извештај за период јануар-јун 2018. године, o броју и начину решавања предмета по судији (П5) и о квалитету рада судија (П6) Excel
Excel
Годишњи извештај за 2017. годину, o броју и начину решавања предмета по судији (П5) и о квалитету рада судија (П6) Excel
Excel