Правилници и акти Прекршајног суда у Прокупљу


Годишњи распореда послова Прекршајног суда у Прокупљу за 2019. годину, 26.11.2018. године Ms Word Pdf
Програм решавања старих предмета Прекршајног суда у Прокупљу за 2018. годину, 22.01.2018. године Pdf
Годишњи распореда послова Прекршајног суда у Прокупљу за 2018. годину, 30.11.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о безбедности и здрављу на раду у Прекршајном суду у Прокупљу, 01.02.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о архивском пословању, 01.02.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о трошковима репрезентације и трошковима угоститељских услуга, 01.02.2017. године Ms Word Pdf
Правилник о замени и изостављању (анонимизацији) података у судским одлукама у Прекршајном суду у Прокупљу, 01.02.2017. године Ms Word Pdf