Јавне набавке Прекршајног суда у Прокупљу, 2017. година


У Прекршајном суду у Прокупљу у 2017. години спроведене су јавне набавке у смислу чл.39. ст.2. Закона о јавним набавкама.