Информатори о раду Прекршајног суда у Прокупљу


Основни подаци о Прекршајном суду у Прокупљу и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Прокупљу

 18400 Прокупље, Таткова 1
ПАК: 650202
Матични број: 17774182
ПИБ: 106400685

 027 324-215
 027 324-215
 prekrsajnisudpk@beotel.net

Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 03.11.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 20.09.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 26.01.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 24.01.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 16.06.2021. године Ms Word Pdf
Измене и допуне Информатора о раду Прекршајног суда у Прокупљу, 03.06.2021. године Ms Word Pdf
Измене и допуне Информатора о раду Прекршајног суда у Прокупљу, 10.05.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 25.01.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 20.01.2020. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 25.02.2019. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Прокупљу, ажуриран 23.02.2018. године Ms Word Pdf