Informatori o radu Prekršajnog suda u Prokuplju


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Prokuplju i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Prokuplju

 18400 Prokuplje, Tatkova 1
PAK: 650202
Matični broj: 17774182
PIB: 106400685

 027 324-215
 027 324-215
 prekrsajnisudpk@beotel.net

Informator o radu Prekršajnog suda u Prokuplju, ažuriran 25.01.2021. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Prokuplju, ažuriran 20.01.2020. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Prokuplju, ažuriran 25.02.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Prokuplju, ažuriran 23.02.2018. godine Ms Word Pdf