Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

11.03.2019. godine, Prokuplje

Dana 11.03.2019. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 08.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Stupanje na funkciju novoizabrane sudije Svetlane Nikolić u Prekršajni sud u Prokuplju