Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

28.02.2019. godine, Prokuplje

Dana 28.02.2019. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 12.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje mesečnog izveštaja
2. Usvajanje zapisnika za sednice održane dana 31.01.2019. godine
3. Sudska praksa
4. Razno