Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

07.12.2018. godine, Prokuplje

Dana 07.12.2018. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 12.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje mesečnog izveštaja (11/18)
2. Pripreme za preuzimanje poslova predviđenim Godišnjim rasporedom poslova
3. Razno