Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

16.11.2018. godine, Prokuplje

Dana 16.11.2018. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 08.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Priprema Godišnjeg rasporeda poslova za 2019-tu godinu
2. Razno