Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

04.10.2018. godine, Prokuplje

Dana 04.10.2018. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 13.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje devetomesečnog izveštaja o radu
2. Postupanje sudija po izdatom nalogu od strane predsednika suda
3. Razno