Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

14.09.2018. godine, Prokuplje

Dana 14.09.2018. godine u Prokuplju u sedištu suda sa početkom u 13.00 časova, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje izveštaja o radu za mesec avgust 2018. godine
2. Priprema za donošenje godišnjeg rasporeda poslova za 2019. godinu
3. Razmatranje mogućnosti izuzeća celog suda u predmetu 2032/18
4. Razno