Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

27.04.2018. godine, Prokuplje

Dana 27.04.2018. godine u Prokuplju u sedištu suda, održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Mišljenja za sudije i sudijske pomoćnike koji su konkurisali za izbor sudija u sudovima opšte i posebne nadležnosti koji je objavljen u "Sl.glasniku RS" broj 14/18 od 23.02.2018. godine