Održan radni sastanak svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

23.03.2018. godine, Prokuplje

Dana 23.03.2018. godine u Prokuplju u sedištu suda, održan je sastanak svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Sudska praksa
2. Upoznavanje sudija sa izveštajem o kontroli rada Prekršajnih sudova u Republici Srbiji
3. Saopštenje o godišnjem radu svih sudova RS nakon sastanka sa predsednikom Vrhovnog kasacionog suda Dragomirom Milojevićem
4. Rad izvršnih radnika
5. Razno