Održan radni sastanak svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju

28.02.2018. godine, Prokuplje

Dana 28.02.2018. godine u Prokuplju u sedištu suda, održan je sastanak svih sudija Prekršajnog suda u Prokuplju sa sledećim dnevnim redom:

1. Razmatranje mesečnog rada izveštaja sudija za period od 01.01.2018. godine kao i za period 01.02.2018. - 28.02.2018.godine
2. Sudska praksa
3. Razno